Polityka Prywatności
Opinie o Ellectra na honeste.pl

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep http://ellectra.com.pl

1. Administratorem danych osobowych jest firma Ellectra, Tomasz Gruszka, z siedzibą przy ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno, NIP 684-235-80-82.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować pod adresem Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@ellectra.com.pl
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zbierane dane osobowe.
1. W trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetoywm zbierane śa następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko,
- Adres zamieszkania,
- Adres dostawy,
- Numer telefonu stacjonarnego lub teleofnu komórkowego,
- Adres e-mail,
- Adres IP.
2. W trakcie korzystania z witryny internetowej, zbierane są automatycznie dodatkowe informacje ( adres IP przypisany do komputeria lub adres zewnętrzny IP dostawy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

Wykorzystywanie danych osobowych.
1. Podczas rejestracji Konta w Sklepie dane osobowe Użytkowników wkorzystywane są w celu:
- utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika,
- zarządzania tym Kontem,
- umożliwienia dokonania zakupów w Sklepie,
- realizacji zamówień, płatnośći oraz ich doręczenia.
2. W przypadku złożenia zamówienia dane osobowe mogą być przekazywane dostawy firmy kurierskiej UPS oraz Poczie Polskiej.

Dostęp do danych.
1. Dostęp do danych osobowych zbieranych przez stronę Sklepu mają jedynie pracownicy firmy Ellectra. Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych osobowych.
2. Firma Ellectra zapewnia Użytkownikom posiadającym Konto na Sklepie, dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdje chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta na stronie Sklepu.

Zabezpieczanie danych.
1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.