Informacja - KGO
Opinie o Ellectra na honeste.pl

Informacja - KGO

Firma Ellectra jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0016829W jako wprowadzający sprzęt elektroniczny oraz posiada zawartą umowę z Organizacją Odzysku Elektrycznego i Elektronicznego BIOSYSTEM Elektrorecykling SA w Krakowie.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. W przypadku pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym np. wyrzucenie do kosza, grozi kara grzywny.

Osoba nabywająca nowy sprzęt ma prawo do bezpłatnego zwrotu zyżytego sprzętu z zastrzeżeniem, iż ilość i rodzaj zwracanego sprzętu musi odpowiadać ilości i rodzajowi sprzętu nabywanego.

Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Zużyty sprzęt należy odesłać na adres siedziby naszej firmy: Ellectra, Tomasz Gruszka, ul. Niepodległości 64, 38-400 Krosno.

Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm. i nie powodują wzrostu cen.

Koszt gospodarowania dla wszystkich produktów wynosi 0,16 netto za kilogram.